De Grote BROK-bevraging

De Grote BROK-bevraging! 

Lieve BROKKER,
Vanuit het gewest vroegen we ons af wat de bevindingen/behoeftes zijn van jou betreffende gewestactiviteiten én vormingen voor het komende werkjaar. Wil jij ons hiermee helpen? Het duurt slechts 1 minuut, en bevat 10 vraagjes! 
Bedankt! 
 

Het gewest